המדריך לפיצוח תשבץ

ההגדרות הן לב ליבו של התשבץ, והיכולת לפענח אותן היא המפתח לפתרון מוצלח. טכניקה חשובה אחת היא חשיבה אסוציאטיבית, כלומר, היכולת לזהות מילים נרדפות, ניגודים, ביטויים קשורים והקשרים תרבותיים בהגדרות. לדוגמה, אם ההגדרה היא “מלך החיות”, התשובה המתבקשת היא “אריה”, ואם ההגדרה היא “ההיפך מחושך”, התשובה היא “אור”. טכניקה נוספת היא זיהוי סוג ההגדרה: ישירה, מילולית, דו-משמעית או נסתרת. הגדרות ישירות הן הפשוטות ביותר, כמו “עיר הבירה של צרפת” (פריז), ואילו הגדרות נסתרות דורשות חשיבה יצירתית ויכולת לקרוא בין השורות, כמו “מה שעולה ויורד אבל לא זז” (מדרגות). פירוק הגדרות למרכיבים הוא טכניקה יעילה נוספת, המאפשרת להתמודד עם הגדרות ארוכות ומורכבות. לדוגמה, את ההגדרה “עיר הבירה של צרפת” ניתן לפרק לשני מרכיבים: “עיר הבירה” ו”צרפת”, מה שיקל על מציאת התשובה “פריז”. בנוסף, חשוב לשים לב למילות קישור בהגדרות, כמו “ו”, “או”, “אבל” ו”למרות”, שיכולות לספק רמזים חשובים לפתרון.

מיתר המחבר את השריר לעצם

דמות ממגילת פורים *

נמנע מהנאותנמנע מהנאות תשבץ

נמנע מהנאותנמנע מהנאות תשבץ

עצומה (בלעז)

פג תוקפו | פג תוקפו תשבץ

פצע דלקתי |  פצע דלקתי תשבץ

דרכון (בלעז) *

שחקן וקומיקאי ישראלי,

שחקן וקומיקאי ישראלי | שחקן וקומיקאי ישראלי תשבץ,

פרולוג | פרולוג תשבץ,

פרולוג,

דרכון (בלעז) *

עצומה, בלעז

צמח ריחני הנזכר במקרא | צמח ריחני הנזכר במקרא תשבץ

אדם הגון,

אדם הגון | אדם הגון תשחץ,

צמח ריחני הנזכר במקרא | צמח ריחני הנזכר במקרא תשבץ

גליון לתרגול חומר הלימוד |  גיליון לתרגול חומר הלימוד תשבץ

ממשיל משלים רוסי

ממשיל משלים רוסי | ממשיל משלים רוסי תשחץ

לשון ים *

אבן יקרה,

אבן יקרה | אבן יקרה תשבץ,

מבני המן,

מבני המן | מבני המן תשבץ,

בן לשבטי המונגולים הנוודים,

בן לשבטי המונגולים הנוודים | בן לשבטי המונגולים הנוודים תשבץ,

שחקן ישראלי | שחקן ישראלי תשבץ

עוף לילי,

שחקן וקומיקאי ישראלי,

שחקן וקומיקאי ישראלי | שחקן וקומיקאי ישראלי תשבץ,

קורבן לאות הכרת טובה,

קורבן לאות הכרת טובה | קורבן לאות הכרת טובה תשבץ,

עוף לילי | עוף לילי תשבץ,

פג תוקפו | פג תוקפו תשחץ

לשון ים *

בן לשבטי המונגולים הנוודים,

בן לשבטי המונגולים הנוודים |בן לשבטי המונגולים הנוודים תשחץ,

שחקנית אנגליה בעבר,

בתום לב (בלעז) | בתום לב, בלעז תשחץ,

בתום לב (בלעז),

שחקנית אנגליה בעבר | שחקנית אנגליה בעבר תשבץ,

סוג של כלב ציד

סוג של כלב ציד | סוג של כלב ציד תשבץ

ממחזות אנטון צ’כוב | ממחזות אנטון צ’כוב תשבץ

מבני המן | מבני המן תשחץ,

מבני המן,

בגדי פאר, לבוש מהודר *

מאמן כדורסל ישראלי | מאמן כדורסל ישראלי תשבץ

מסוגי הרעלים,

מסוגי הרעלים | מסוגי הרעלים תשחץ,

ספר מאת יהושע קנז

חוקר בעלי כנף,

חוקר בעלי כנף | חוקר בעלי כנף תשבץ,

שקנאי בלעז,

שקנאי בלעז | שקנאי בלעז תשבץ,

אבן יקרה,

אבן יקרה | אבן יקרה תשחץ,

ספר מאת יהושע קנז

ספורטאי פאראלימפי ישראלי | ספורטאי פאראלימפי ישראלי תשבץ

ספציפיקציהספציפיקציה תשבץ

מין פרפר

מין פרפר

התקופה העתיקה | התקופה העתיקה תשבץ,

התקופה העתיקה,

יישוב בגוש עציון 

יישוב בגוש עציון | יישוב בגוש עציון תשבץ,

המרכיב החזותי בפרסומת

המרכיב החזותי בפרסומת  | המרכיב החזותי בפרסומת תשבץ

חוקר בעלי כנף | חוקר בעלי כנף תשחץ,

עמוד אבן טבעי בתקרת מערה, סטלקטיט,

עמוד אבן טבעי בתקרת מערה, סטלקטיט | עמוד אבן טבעי בתקרת מערה, סטלקטיט תשחץ,

חוקר בעלי כנף,

בתום לב (בלעז),

בתום לב (בלעז) | בתום לב (בלעז) תשבץ,

בית כלא במדינת ניו יורק | בית כלא במדינת ניו יורק תשבץ

אורגניזם חד תאי זעיר *

מבני המן,

מבני המן | מבני המן תשבץ,

זמר ישראלי | זמר ישראלי תשבץ

אורגניזם חד תאי זעיר *

התקופה העתיקה | התקופה העתיקה תשחץ,

התקופה העתיקה,

פילוסוף יווניפילוסוף יווני תשבץ

ממשיל משלים רוסי | ממשיל משלים רוסי תשבץ,

ממשיל משלים רוסי,

שקנאי בלעז,

שקנאי בלעז | שקנאי בלעז תשבץ,

כדורגלן ישראלי בעברכדורגלן ישראלי בעבר תשבץ

שכונה ברמת גן | שכונה ברמת גן תשחץ

שחקנית אנגליה בעבר,

שחקנית אנגליה בעבר | שחקנית אנגליה בעבר תשבץ,

סוג של כלב ציד

סוג של כלב ציד | סוג של כלב ציד תשבץ

שכונה ברמת גן

עמוד אבן טבעי בתקרת מערה, סטלקטיט,

עמוד אבן טבעי בתקרת מערה, סטלקטיט | עמוד אבן טבעי בתקרת מערה, סטלקטיט תשבץ,

כדורגלן ישראלי בעברכדורגלן ישראלי בעבר תשבץ

לבוש הודי מסורתי

אופן התלכדות החלקיקים בחומר,

אופן התלכדות החלקיקים בחומר | אופן התלכדות החלקיקים בחומר תשבץ,

רצוץ מעייפות | רצוץ מעייפות תשבץ

מין ממתק | מין ממתק תשבץ

היה מראשי מרצ | היה מראשי מרצ תשבץ

היה מראשי מרצ

לבוש הודי מסורתי

צמח בר ריחני ממשפחת האירוסיים

צירוף תנאים נוח לפעולה

קורבן לאות הכרת טובה,

קורבן לאות הכרת טובה | קורבן לאות הכרת טובה תשחץ,

צירוף תנאים נוח לפעולה | צירוף תנאים נוח לפעולה תשחץ

קרוקודיל | קרוקודיל תשבץ

מחזה מאת ויליאם שייקספיר,

מחזה מאת ויליאם שייקספיר | מחזה מאת ויליאם שייקספיר תשבץ,

קרוקודיל | קרוקודיל תשבץ

ישוב שאוחד עם נוה מונוסון | ישוב שאוחד עם נוה מונוסון תשבץ

צמח בר ריחני ממשפחת האירוסיים

יישוב ערבי בגליל

ישוב קהילתי בגליל | ישוב קהילתי בגליל תשחץ

קורבן לאות הכרת טובה,

יישוב בגוש עציון | יישוב בגוש עציון תשבץ

אופן התלכדות החלקיקים בחומר,

אופן התלכדות החלקיקים בחומר | אופן התלכדות החלקיקים בחומר תשחץ,

יישוב בגוש עציון,

יישוב ערבי בגליל | יישוב ערבי בגליל תשבץ

בגדי פאר, לבוש מהודר *

משרי המשפטים של ישראל

משרי המשפטים של ישראל

שכונה ברמת גן

קורבן לאות הכרת טובה,

קורבן לאות הכרת טובה | קורבן לאות הכרת טובה תשבץ,

שכונה ברמת גן | שכונה ברמת גן תשבץ

מרבה בעצות גרועות | מרבה בעצות גרועות תשבץ

מחזה מאת ברטולט ברכט,

מחזה מאת ברטולט ברכט | מחזה מאת ברטולט ברכט תשחץ,

דמות ממגילת פורים *

היה מראשי מרצ | היה מראשי מרצ תשבץ

סרט עם דסטין הופמן,

סרט עם דסטין הופמן | סרט עם דסטין הופמן תשחץ,

היה מראשי מרצ

המרכיב החזותי בפרסומת

המרכיב החזותי בפרסומת  | המרכיב החזותי בפרסומת תשחץ

בית כלא במדינת ניו יורק | בית כלא במדינת ניו יורק תשחץ

מתוסכל

כינוי לדברי רכילות קלילים | כינוי לדברי רכילות קלילים תשחץ 

מחזה מאת ברטולט ברכט,

מחזה מאת ברטולט ברכט | מחזה מאת ברטולט ברכט תשבץ,

כינוי לדברי רכילות קלילים

חנות אופנה

מין ממתק | מין ממתק תשחץ

חנות אופנה

אל פלישתי,

בבטלה מוחלטת,

בבטלה מוחלטת | בבטלה מוחלטת תשבץ,

אל פלישתי | אל פלישתי תשבץ,

פילוסוף פורטוגלי |  פילוסוף פורטוגלי תשבץ

דברי חנופה

דברי חנופה | דברי חנופה תשבץ

מתוסכל

בלתי ניתן לשינויבלתי ניתן לשינוי תשבץ

סופר ישראלי, מחבר “גבר נכנס בפרדס” *

סופר ישראלי, מחבר “גבר נכנס בפרדס” *

בבטלה מוחלטת,

בבטלה מוחלטת | בבטלה מוחלטת תשחץ,

אל פלישתי,

אל פלישתי | אל פלישתי תשבץ,

עיתונאית ושדרנית ישראלית

קרוקודיל | קרוקודיל תשבץ

זמרת ישראלית

בי”ס ישראלי לאמנויות הבמה,

בי”ס ישראלי לאמנויות הבמה | בי”ס ישראלי לאמנויות הבמה תשבץ,

זמרת ישראלית | זמרת ישראלית תשבץ

ספציפיקציהספציפיקציה תשבץ

עיתונאית ושדרנית ישראלית

מעשה קונדס

לשון ים *

תכשיר לאיפור הלחיים, רוז’

ענבים גרועים

עיר ערבית בגליל

עיר ערבית בגליל | עיר ערבית בגליל תשבץ

ענבים גרועים | ענבים גרועים תשבץ

תכשיר לאיפור הלחיים, רוז

לשון ים *

דברי חנופה | דברי חנופה תשחץ

דברי חנופה

פג תוקפו

בי”ס ישראלי לאמנויות הבמה | בי”ס ישראלי לאמנויות הבמה תשחץ,

בי”ס ישראלי לאמנויות הבמה,

פג תוקפו | פג תוקפו תשחץ

כינוי לדברי רכילות קלילים

כינוי לדברי רכילות קלילים | כינוי לדברי רכילות קלילים תשבץ

כלי עבודה חקלאי

כלי עבודה חקלאי

מעשה קונדס

מגבעת קשה וגבוהה,

מגבעת קשה וגבוהה | מגבעת קשה וגבוהה תשחץ,

הוא יישא באחריות

משירי שלום חנוך

משירי שלום חנוך

“הוא יישא באחריות”

ציפוי לעץ *

מלחין ומעבד ישראלי

מלחין ומעבד ישראלי | מלחין ומעבד ישראלי תשבץ

בכובד ראש

בכובד ראש

חבר בבית הנבחרים (בלעז),

חבר בבית הנבחרים (בלעז) | חבר בבית הנבחרים (בלעז) תשבץ,

מלחין צרפתי *

יוצר שפת האספרנטו

יוצר שפת האספרנטו

עווית בלתי רצונית

עיר ערבית בגליל

עיר ערבית בגליל | עיר ערבית בגליל תשבץ

עווית בלתי רצונית

מלחין צרפתי *

פג תוקפו

פג תוקפו | פג תוקפו תשבץ

סמל לדבר יקר מאוד *

כוכב בהיר בשמיים, סיריוס

כוכב בהיר בשמיים, סיריוס

אופי, סגנון

אופי, סגנון

חש ערגה, נכסף *

חש ערגה, נכסף *

סמל לדבר יקר מאוד *

ישוב קהילתי בגליל

ישוב קהילתי בגליל | ישוב קהילתי בגליל תשבץ

צוק הבולט מסלע ההר

צוק הבולט מסלע ההר

כינוי לשליטה עצמית חזקה

מסב

מסב

כינוי לשליטה עצמית חזקה

יסוד כימי אל-מתכתי

ממוצרי החלב

ממוצרי החלב

יסוד כימי אל-מתכתי

סובלני (בלעז) *

פליקן

פליקן | פליקן תשבץ

סובלני, בלעז *

ישוב קהילתי בגליל

ישוב קהילתי בגליל | ישוב קהילתי בגליל תשחץ

איש צבא ומדינאי ישראלי

מחלה הנגרמת מווירוס ההרפס *

מדינה במזרח הרחוק

מדינה במזרח הרחוק

סוג של תבלין, בזיליקום

סוג של תבלין, בזיליקום

רכוש, הון (בלעז) | רכוש, הון (בלעז) תשבץ

רכוש, הון (בלעז)

משתומם

משתומם

הכחיש אשמה שיוחסה לו *

מאופק

מהנדס (בלעז)

מהנדס (בלעז)

מאופק

משתלם מבחינה כלכלית

משתלם מבחינה כלכלית

מדחף

מדחף | מדחף תשבץ

התנדבותי (בלעז)

התנדבותי, בלעז

הכחיש אשמה שיוחסה לו *

מקל ארוך לזירוז בהמה, מלמד

אגואיסט

אגואיסט

איש צבא ומדינאי ישראלי

קטן מאוד (בלשון הדיבור)

צירוף תנאים נוח לפעולה

צירוף תנאים נוח לפעולה | צירוף תנאים נוח לפעולה תשבץ

קטן מאוד (בלשון הדיבור)

פולמוס עקר וחסר תכלית

פולמוס עקר וחסר תכלית

איש צבא ומדינאי ישראלי

ממחזות אנטון צ’כוב *

ממחזות אנטון צ’כוב *

בנו השמיני של יעקב

בנו השמיני של יעקב

יישוב במשגב *

יישוב במשגב *

מקל ארוך לזירוז בהמה, מלמד

אמוניאק, נשדור *

אמוניאק, נשדור *

רדיאטור

נשאר באותו מצב, לא מתקדם

מוזאיקה

מוזאיקה

מאמן כדורסל ישראלי *

חרק מעופף *

חרק מעופף *

מאמן כדורסל ישראלי *

חוקיות, לגיטימיות

חוקיות, לגיטימיות

נשאר באותו מצב, לא מתקדם

רדיאטור

ענף רך

ציפור קטנה

ציפור קטנה

ענף רך

מחלה הנגרמת מווירוס ההרפס *

ציפוי לעץ

אישה עשירה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *